Bezpečnost a normy

Knihovna Schmersal pro software SISTEMA
Zjednodušení analýzy rizik podle DIN EN ISO 13849-1.

Pro projektanty, konstruktéry a pro všechny, kteří využívají osnovy hodnocení bezpečnosti řízení strojů v praxi, vytvořila firma Schmersal, k usnadnění práce, knihovnu svých výrobků, které lze stáhnout a nahrát přímo do programu SISTEMA.

Jestliže mají projektanti a konstruktéři zvolit a konfigurovat bezpečnostní zařízení, mnozí z nich využívají program SISTEMA připravený BGIA (Německý institut pro bezpečnost a ochranu zdraví). Tento užitečný nástroj poskytuje vývojářům bezpečnostních řízení strojů komplexní podporu při výpočtu a hodnocení bezpečnosti v souladu s normou EN ISO 13849-1. Program umožňuje modelovat strukturu částí bezpečnostního řízení stroje, založených na zvolené architektuře, a tak dovoluje automatizované vypočítání spolehlivosti hodnot, na různých úrovních včetně požadované úrovně vlastností PL (Performance Level).

Jestliže si uživatel nahraje tuto knihovnu, má k dispozici všechny potřebné údaje o produktech SCHMERSAL. Knihovna obsahuje informace pro příslušné bezpečnostní prvky jako například hodnotu B10D. Tato hodnota je důležitou částí výpočtu bezpečnosti, která do něj přináší dosud chybějící pravděpodobnostní prvek. Představuje počet cyklů do 10% nebezpečných selhání. Uvedená je i doba používání TM dle EN ISO 13849-1. Pro komplexní a elektronické bezpečnostní spínací přístroje v knihovně naleznete "subsystémy" s prakticky směřovanou specifikací hodnoty PFH.

Knihovna je neustále doplňována a rozšiřována a je k dispozici ke stažení jako soubor ZIP. Seznam produktů obsažený v tomto souboru usnadňuje svým uživatelům výběr a navigaci.

Mercom Componenta s.r.o.
Ruská 67
100 00 Praha 10
Telefon +420 267 314 640
Fax +420 271 733 211

 Bezpečnost a normy

01.01.2016 
 Strojní směrnice 2006/42/ES více
23.01.2011 
 Knihovna Schmersal pro software SISTEMA více