Strojní směrnice 2006/42/ES
Několik let trvající proces přepracování současné strojní směrnice 98/37/ES je formálně ukončen. Po schválení Evropským parlamentem a radou bylo 9. června 2006 nové znění pod označením 2006/42/ES publikováno ve věstníku EU (L 157).

Nyní následuje proces implementace do národních legislativ jednotlivých členských států (do 29. června 2008). Od 29. prosince 2009 je pak nová směrnice závazná a nahrazuje směrnici původní.

Směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních si můžete stáhnout kliknutím na odkaz PDF.

MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Bechyňská 640
199 00 Praha 9 – Letňany
Česká republika

+420 267 314 640
www.mercom.cz
2006_42_ES.pdf (2989kb)