Cíl: Ochranná zařízení v souladu s předpisy

Směrnice a předpisy vztahující se k bezpečnosti strojů a strojních zařízení jsou jedním z hlavních kritérií pro výběr bezpečnostních spínacích přístrojů. Zde Vám vždy rádi pomůžeme při volbě odpovídajících výrobků. Spolupracujeme s institucemi, které jsou zodpovědné za tvorbu norem a předpisů a proto Vás můžeme aktivně podporovat ve Vašich zadáních při konstrukci a stavbě strojů a strojních zařízení podle právě platných národních i mezinárodních předpisů.

Základní informace k tomuto komplexnímu tématu naleznete na těchto webových stránkách. Nové vydání naší knihy „Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau“ obsahuje podstatně obsáhlejší informace o celoevropsky (EU) harmonizovaných bezpečnostních předpisech. A v případě konkrétních dotazů jsou Vám k dispozici naši školení inženýři pro otázky bezpečnostní techniky.

Strojní směrnice 2006/42/ES
(01.01.2016)

Několik let trvající proces přepracování současné strojní směrnice 98/37/ES je formálně ukončen. Po schválení Evropským parlamentem a radou bylo 9. června 2006 nové znění pod označením 2006/42/ES publikováno ve věstníku EU (L 157). více

 
Knihovna Schmersal pro software SISTEMA
(23.01.2011)

Zjednodušení analýzy rizik podle DIN EN ISO 13849-1.
Pro projektanty, konstruktéry a pro všechny, kteří využívají osnovy hodnocení bezpečnosti řízení strojů v praxi, vytvořila firma Schmersal, k usnadnění práce, knihovnu svých výrobků, které lze stáhnout a nahrát přímo do programu SISTEMA. více