Znalosti získané díky naší významné angažovanosti v oboru zabezpečení strojů a soustředící se v našich vývojových a konstrukčních odděleních, ale také v odborných znalostech našeho produktového managementu, rádi předáme dál do projekce strojů a strojních zařízení a stejně tak i uživatelům těchto strojů. V minulosti jsme mezi jiným vydali množství odborných knih a publikací k těmto tématům.