Bezpečnostní zámek s výsuvným čepem AZM 400
Typ AZM400 rozšiřuje řadu bezpečnostních zámků Schmersal o zámek s výsuvným čepem. Skládá se ze
základní blokovací jednotky obsahující monitorovací senzor a výsuvný čep poháněný motorem. Druhou část pak
tvoří RFID kódovaný ovladač s aretačním otvorem se dvěma magnety, do kterého vjíždí jistící čep.
AZM 400

Pouze pokud se kryt či ochranné dveře nachází ve správné poloze, může se jistící čep vysunout. Jakmile jistící čep dosáhne odpovídající hloubky v aretačním otvoru, následuje uvolnění bezpečnostních výstupů a ochranný kryt je přístrojem bezpečně uzamčený.
Bezpečnostní zámek AZM400 je bistabilní systém, který v případě výpadku napájení zůstane ve své poslední
poloze. Bezpečný provoz je tím zajištěn v každém stavu provozu stroje, tedy i při dobězích stroje s nebezpečnými pohyby, kdy ochranný kryt zůstává stále uzamčený, ačkoli došlo k výpadku napájení.

Hlavní přednosti:
■ Bistabilní, motorem poháněný systém
■ Přídržná síla uzamčení 10 000 N
■ Odjištění je možné i přes příčnou sílu až 300 N
■ Varianty s individuálním kódováním se stupněm
kódování „VYSOKÝ“ podle EN ISO 14119
■ PL e / Kat. 4 / SIL 3 pro funkci blokování
i zamykání
■ Dvouokruhové monitorování funkce uzamčení
■ Provoz na PNP i NPN spínaných výstupech
■ Toleruje velké nepřesnosti zavírání dveří
■ Až 2 diagnostické výstupy
■ Únikové odjištění nebo
pomocné servisní odjištění
■ Volitelně: elektrické servisní odjištění
odděleným napětím
■ Montážní sada pro jednoduchou montáž na
hliníkové profily 40 mm