Inovace v zájmu bezpečnosti práce a ochrany života


Technika nebyla nikdy tak bezpečná jako v současnosti. Jsme rádi, že k tomuto stavu přispívá také skupina SCHMERSAL. Všude tam, kde lidé přichází do kontaktu se stroji, zvyšují naše výrobky a systémová řešení jejich bezpečnost. To platí jak pro stroje a strojní zařízení, tak i pro veřejné dopravní prostředky a výtahy. Vyvíjíme a vyrábíme spínače a spínací systémy, jejichž úkolem je zajistit bezpečí a život obsluhy. To je technologicky velmi náročný proces, který klade vysoké nároky na kvalitu a inovace. Jsme hrdí na to, že v tomto oboru jsme vedoucí světovou firmou a maximálním úsilím pracujeme na dalším posílení této pozice.

To že ve všech třech skupinách našich produktů chceme stát technologickou jedničkou, ale není samoúčelné, nýbrž má jasný cíl: Poskytnout našim zákazníkům a uživatelům produkty, systémy a technologie, které jim pomohou ke zvýšení produktivity práce, úsporám a vyšší úrovni bezpečnosti strojů, strojních zařízení a dopravních prostředků. Tímto poskytujeme našim zákazníkům výraznou konkurenční výhodu.

Naši vizi, kterou sledujeme vyjadřuje zkratka R.S.O. Tato tři písmena znamenají: „Rychle. Spolehlivě. Osobně“. Každý náš pracovník naše motto zná a ve svém oboru jej uvádí do praxe.

Rychle, Spolehlivě a Osobně se staráme o potřeby našich zákazníků a vyřizujeme jejich zadání.

Vezměte nás za slovo a vyzkoušejte s námi spolupracovat!