Od nápadu k sériové výrobě

Výrobní program firmy Schmersal obsahuje okolo 18 000 různých výrobků – již samo toto číslo poukazuje na to, že v oddělení vývoje a konstrukce pracují kreativní inženýři. K tomu byly navíc vytvořeny potřebné organizační struktury, aby inovace nebyly pouze vytvářeny, nýbrž také rychle uvedeny na trh - aby zákazníci firmy Schmersal mohli co nejrychleji profitovat z nových nápadů.

Řízení inovací: Proces vývoje

Procesu vývoje se účastní různá oddělení: Prodej a marketing filtrují požadavky trhu. Produktový management objedná vývoj a zadá, společně s konstrukcí, nákladové a technické požadavky. Výroba a příprava výroby plánuje – paralelně s vývojem produktů – výrobní zařízení. Řízení kvality stanoví požadavky na kvalitu v závislosti na jednotlivé produkty.

Novinky: Rychle a bezpečně k hotovému produktu

Tento postup je u Schmersalu organizován podle zásady orientace na proces. To znamená: Všechny k vývoji produktů vedoucí úkoly – bez ohledu na to, které oddělení je za to zodpovědné - probíhají strukturovaně, na principech projektového managementu. To snižuje faktor „time to market“ a navíc se stará o zabezpečení celého vývojového procesu.

Konstruovat s moderním vybavením

Vedle moderních, inovace podporujících struktur mají konstruktéři a vývojáři Schmersalu k dispozici také přední konstrukční, vývojové a analyzační systémy – např. software pro řízení projektu „Artemis“ a systém 3D – CAD/CAM „Pro/Engineer“. K dalším konstrukčním nástrojům patří také software pro kinematické simulace, zkoušení kolizí a toleranční analýzy ve 3D. Ve vývoji elektronických přístrojů je pro návrhy plošných spojů k dispozici systém „Mentor-Expedition“. I výzkum software je podporován moderními vývojovými nástroji.

Zátěžové testy ve zkušebně

Všechny nové výrobky jsou samozřejmě podrobeny rozsáhlému testování – od testů EMK po zkoušky elektrické a mechanické životnosti – ve velmi dobře zařízených zkušebních laboratořích. Při certifikaci nových produktů podle stávajících norem a směrnic pracuje Schmersal s odpovídajícími grémii, inspekčními a certifikačními společnostmi. Akreditovaný úřad DATech na základě podrobného ověřování shledal a akreditoval laboratoř K.A. Schmersal GmbH jako kompetentní ALPHA-Prüflabor.

Konečné zpracování – Přesně jak si přeje zákazník

Aby se mohli vývojový pracovníci soustředit pouze na konstrukci nových výrobků, bylo převedeno množství specifických požadavků na úpravy a vývoj od zákazníků do úseku, konfekce a konečného zpracování. Zde se vytvoří všechny tyto individuální úpravy (např. specifické délky kabelů, nové kontaktní varianty atd.). K tomu jsou příslušné tzv. produktové týmy, které pracují v bezprostřední blízkosti výroby a skládají se ze pracovníků oddělení konstrukce, kvality, přípravy výroby a dokončovacích prací.

Svobodnou mysl pro dobré nápady

Toto rozdělení konstrukčních a výzkumných úkolů při vývoji nových produktů a změn podle požadavků zákazníků se stará o to, aby se pracovníci vývoje nových výrobků mohli plně soustředit na opravdové inovace a nové výrobkové řady. Tyto vzájemně disciplinované produktové týmy naproti tomu pracují s velkou orientací na produkty: jejich úkolem je rychle prosadit podněty a přání zákazníků. Jsou též odpovědni za rychlé a nebyrokratické vyřízení případných reklamací a využití poznatků získaných z reklamačních případů pro optimalizaci sériové výroby.