Řízení kvality

Veškeré výrobní závody skupiny Schmersal pracují na základech systému řízení kvality (QM), který je certifikován podle DIN EN ISO 9001.

V současné době probíhá sjednocení a optimalizace standardů systému řízení kvality se ve všech závodech Schmersal po celém světě. To je výzva, neboť v důsledku této reorganizace se nově strukturuje celý systém řízení. Nový systém řízení kvality je procesně orientován a střednědobě bude integrovat také požadavky na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

Stanovením závazných ukazatelů a veličin zvýší nový systém procesní spolehlivost. Jednotlivé odpovědnosti budou stanoveny jasněji a výrobní toky vytvářeny systematičtěji a transparentněji. Tento úkol, nově strukturovat systém řízení kvality, který s místně přesahujícími funkcemi převede centrální řízení kvality má v rámci skupiny Schmersal velkou váhu, neboť:

  • Vysokou transparentností a systematičností dosáhneme procesní spolehlivost.

  • Procesní spolehlivost je správnou cestou ke kvalitě.

  • S kvalitou dosáhneme hlavního předpokladu spokojenosti zákazníků.

  • Spokojení zákazníci zajišťují naši budoucnost. 

Další informace naleznete na www.tuv.com

Download:
DIN EN ISO 9001 Certificates