Schválení inovačních produktů po celém světě: Zkušebna Schmersal

Výtečně vybavená laboratoř Schmersal ve Wuppertalu může ve vlastní odpovědnosti zkoušet nízkonapěťové spínače podle požadavků mezinárodně platných předpisů a vystavovat odpovídající certifikáty LOVAG, podané u společnosti Alpha, neboť technický akreditační úřad DATech na základě podrobného zkoumání uznal a akreditoval laboratoř K.A. Schmersal jako kompetentní ALPHA – zkušebnu.

ALPHA (Společnost pro zkoušení a certifikaci nízkonapěťových přístrojů) je německý certifikační úřad pro průmyslové nízkonapěťové přístroje. Neboť je ALPHA členem na evropské úrovni působící skupiny LOVAG (Low Voltage Agreement Group), jsou zkušební protokoly vystavené zkušebnou Schmeral uznávány po celé Evropě.

Akreditace platí pro velké množství EN-norem, které kromě jiného definují požadavky na bezpečnostní spínací přístroje, indukční, magnetické a další přibližovací spínače, pomocné proudové spínače a kombinace bezpečnostních relé, ale také na testy EMK a ochranu životního prostředí. Přitom se zohledňují vedle požadavků příslušných směrnic a norem také zkušební principy profesních společenství. Zkušební laboratoř Schmersal v současnosti zaměstnává jedenáct pracovníků, mezi nimi osm oficielně registrovaných zkušebních znalců. K testovacím zařízení patří zkušebna elektrické a mechanické odolnosti, zkušebna životnosti, zařízení pro simulace okolního prostředí (teplota, vlhkost, vibrace, těsnost), stejně tak zkušební systémy EMK. Také podle požadavků v laboratoři prováděny testy ASi-Safety at Work. Vedle zkoušek souvisejících s vývojem a typových zkoušek nových bezpečnostních spínacích přístrojů patří k úkolům laboratoře také zabezpečení záběhu sériové výroby stejně jako zkoušení (ve spolupráci s vývojáři) a optimalizace stávajících typových řad.

Zákazníkům přináší akreditace laboratoře mnoho výhod, neboť nové přístroje mohou být rychleji a výhodněji certifikovány. Lze zabránit časově náročnému ztrojenému zkoušení a specifické požadavky zákazníků na rozsah zkoušek tak mohou být snadněji realizovány.
Navíc jsou služby zkušebny otevřeny i pro další podniky.

Akreditace s přílohou, pdf (1,22 MB)
DAT-P-128/02-01

 


Společnost pro zkoušení a certifikaci nízkonapěťových přístrojů

 


Low Voltage Agreement Group

 


Underwriters Laboratories

 


Společnost pro simulaci prostředí