Vyrábíme BEZPEČNOST

Bezpečně žít, bezpečně pracovat

Skupina firem Schmersal za pomoci svých produktů po dlouhé roky slouží pro zajištění bezpečnosti práce na pracovištích. Z rozmanitých mechanických a bezkontaktních spínačů vznikl dnes nejrozsáhlejší program bezpečnostních přístrojů a systémů pro ochranu lidí i strojních zařízení na světě. Celý výrobní program, v jeho celistvosti, Vám představujeme v našem novém On-line katalogu.

Již dvacet let neexistuje neslučitelnost mezi produktivitou a bezpečností práce. Úřady a instituce pozorně sledují a podporují proces integrace moderních bezpečnostních systémů do strojních zařízení pro bezproblémový chod výroby. Tímto výrobci bezpečnostních přístrojů a systémů vytváří lidské a bezpečné pracovního prostředí, kde stroje nahrazují těžkou práci a lidskou sílu člověka, aniž by jej vystavovali riziku a nebezpečí a tím ohrožovali jeho život a zdraví.

Tato vize, bezpečného pracovního prostředí, motivuje vývojové inženýry skupiny SCHMERSAL k vývoji stále nových a dokonalejších spínačů, přístrojů a systémů pro všechny představitelné aplikační situace a procesy. Přitom se koncentrujeme na tři hlavní produktové skupiny, které se dělí na VÝTAHOVOU TECHNIKU, AUTOMATIZACI a BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKU. Ve všech třech uvedených skupinách jsme díky našemu know-how a inovační síle a rozsáhlému výrobnímu programu ve vedoucí pozici na světových trzích. Nové bezpečnostní koncepty vyžadují nová systémová řešení, kde platí, integrování inovativních principů a s tím spojené nové cesty přenosu informací a jejich vyhodnocení. Konečně stále rostoucí počet norem a předpisů pro bezpečnost strojů a strojních zařízení vede ke změnám v myšlení jak výrobců tak jejich zákazníků a uživatelů.

To jsou výzvy, které staví skupinu SCHMERSAL - dnes i v budoucnosti - do pozice kompetentního partnera výrobců i provozovatelů strojů a strojních zařízení..


Wuppertal, květen 2009

Heinz Schmersal

Hlavní sídlo firmy Schmersal ve Wuppertalu


Fakta Schmersal

Skupina firem Schmersal vyvíjí a vyrábí okolo 25.000 různých spínačů a spínacích přístrojů a je s tímto sortimentem jedním z největších dodavatelů na světě.

Mikrospínače, senzory, zabezpečovací a monitorovací elektronika, těžké spínače: Vše z jedné ruky.

Asi 1.200 zaměstnanců v 17 zemích společně s našimi zákazníky vyvíjí progresivní bezpečnostní technická řešení, a tak vytváří trochu bezpečnější svět.