Milníky v dějinách společnosti

1945

Krátce po skončení druhé světové války založili bratři Kurt Andreas a Ernst Schmersal podnik, který se zabýval výrobou komponentů pro výtahy. V roce 1947 se byla zahájena také výroba mechanických spínačů.

1950-tá

Portfolio vyráběných produktů se stále rozšiřuje. Velké množství spínačů se používá v bezpečnostních aplikacích, např. v explosivním prostředí.

1960-tá

Začíná se rozvíjet mezinárodní obchod a export a společnost Schmersal začíná budovat první dceřiné společnosti na důležitých zahraničních trzích.

1970-tá

Jako jeden z prvních podniků začíná Schmersal s vývojem a výrobou bezkontaktních přibližovacích spínačů.

1974

Je založena prodejní a výrobní dceřinná společnost ACE Schmersal Ltda. v Brazilském Sao Paulo. Dnes tato společnost s více než 200 zaměstnanci vyrábí bezpečnostní spínače a komponenty pro jihoamerický trh.

1982

Generační výměna: bratranci Stefan a Heinz Schmersal přejímají podnikatelskou zodpovědnost. Systémová bezpečnost: Ochrana člověka i stroje se stává novým a úspěšným „myšlením a jednáním“ firmy.

1994

Společnost Schmersal převzala firmu steute Schaltgeräte GmbH v Löhne, v Německu.

1997

Od skupiny Schunk převzal Schmersal firmu Elan Schaltelemente GmbH Co.KG ve Wettenbergu, v Německu.

1999

Založením montážního závodu v Šanghaji, v Číně, začíná produkce výtahových spínačů pro východoasijské trhy.

2004

Heinz Schmersal se stává jediným společníkem K.A.Schmersal GmbH. Firma steute je vyvázána z podnikového svazku a předána do podniku v rámci rodiny. Novou orientací skupiny Schmersal je koncentrace na tři produktové oblasti:

  • Výtahová technika
  • Automatizační technika
  • Bezpečnostní technika

Je definována strategie růstu do roku 2008: vysoký nárůst obratů s využitím nových inovativních produktů a akvizicí nových trhů.

Dnes

Seskupení firem Schmersal je jako partner výrobců strojů a strojních zařízení přítomno po celém světě a nabízí úplný program bezpečnostních spínacích přístrojů, které jsou vyvíjeny a vyráběny v různých kompetenčních centrech výrobních podniků Schmersal. Svými inovacemi zvyšují vývojáři Schmersalu nejen úroveň zabezpečení strojů a strojních zařízení ale také produktivitu výroby zákazníků.